Wieża ciśnień w Przemyślu – próba zapisu do rejestru zabytków

Wieża ciśnień w Przemyślu – próba zapisu do rejestru zabytków

Rozpoczęły się formalności mające na celu umieszczenie kolejowej wieży ciśnień w Przemyślu na liście zabytków. Obiekt ten, położony przy ulicy Czarnieckiego, jest jednym z najbardziej fascynujących w przemyskim krajobrazie. Procedurę wpisu do rejestru rozpoczęto na wniosek jej właściciela, który planuje remont budynku. Informacje na ten temat przekazał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu.

Wg aktualnych badań i analiz prowadzonych przez specjalistów z WUOZ, historyczna wieża ciśnień wykonana z cegły została prawdopodobnie wybudowana podczas II wojny światowej. Niemieccy inwestorzy stworzyli ją jako część planu Otto, strategicznego programu modernizacji infrastruktury wojskowej. Główne cele tego planu obejmowały rozwój fabryk broni i węzłów kolejowych oraz budowę nowych koszar dla Wehrmachtu.

Eksperci WOUZ w Przemyślu informują, że ta monumentalna konstrukcja pełniła istotną rolę w przemyśle kolejowym, dostarczając wodę do parowozów. Współdziałała z pompą wodną, która była usytuowana pod kamiennym mostem i czerpała wodę bezpośrednio z Sanu. Ostatecznie przestała być używana, kiedy parowozy zniknęły z powszechnego użytku na torach kolejowych.