Odnowa cmentarza Twierdzy Przemyśl: pierwszy etap prac zakończony

Odnowa cmentarza Twierdzy Przemyśl: pierwszy etap prac zakończony

Na tym terenie przez wiele lat rozciągała się nieużywana łąka, która często pełniła funkcję parkingu. W tej ziemi spoczywa blisko 3,5 tysiąca żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich. Znajdują się tu także groby 126 żołnierzy Korpusu gen. Bredowa, którzy służyli pod komendą gen. Denikina – jednego z kluczowych dowódców sił antybolszewickich podczas rosyjskiej wojny domowej na początku XX wieku.

Kiedy człowiek mocno czegoś pragnie, to pragnienie w końcu się spełnia. Pierwszy etap renowacji jednego z największych cmentarzy Twierdzy Przemyśl przy ulicy Kasztanowej dobiegł końca. Cmentarz, który został całkowicie zniszczony w latach 90-tych XX wieku, był planowany jako miejsce pochówku dla ukraińskich nacjonalistów z UPA. Dwa lata temu przeprowadzone badania archeologiczne potwierdziły istnienie tego cmentarza, co dało początek pracy nad jego odbudową – tak mówi Mirosław Majkowski, przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

M. Majkowski dodaje, że „dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Ewy Leniart, wojewody podkarpackiego, możliwe było wykonanie części planowanych prac”.