Niezwykły cmentarz w Przemyślu

Niezwykły cmentarz w Przemyślu

Wykonane w ostatnich dniach badania archeologiczne, zdają się potwierdzać informację, że przy ulicy Kasztanowej znajdywał się niegdyś cmentarz, który datuje się na okolice I Wojny Światowej.

Mowa tutaj o terenach, które obecnie są już administracyjnie częścią Przemyśla, jednak niegdyś były to tereny wioski Pikulice. Obecnie na tym terenie znajduje się zwyczajna łąka, którą okoliczni mieszkańcy chętnie wykorzystywali do spacerów. Okazuje się, że historia tego miejsca może być zupełnie inna. Potwierdzają to nie tylko stare dokumenty, które udało się w ostatnim czasie odnaleźć, a także przeprowadzone ostatnio badania archeologiczne.

Zgodnie z wypowiedzią jednego z uczestników badań, w trumnach były chowane po dwie osoby, na przemiennie w przeciwległych kierunkach trumny. Same prace archeologiczne wywołały niemałą sensację wśród okolicznych mieszkańców, którzy z zaciekawieniem próbują podpytać badających, do jakiej prawdy udało im się dotrzeć.

Na informację o tym, że na tych terenach mógł kiedyś być cmentarz, natrafili członkowie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl oraz pasjonaci historii. To dzięki ich determinacji już w zeszłym roku w tym miejscu zostały umieszczone tablice informacyjne zakazujące wyprowadzania psów na tym terenie. Teraz gdy informacja ta została potwierdzona, plan tego miejsca może ulec diametralnej zmianie. Wszystko to aby zachować pamięć o poległych żołnierzach. Warto też wspomnieć o tym, że na miejscu zjawiła się również delegacja z odległych Węgier. Nie pojawili się oni tam bez powodu, ponieważ na pobliskim cmentarzu przed laty znalazły się tam pomniki poległych podczas wojny Węgrów.

Mamy nadzieje, że przeprowadzone badania będą impulsem do tego, aby w tym miejscu powstała choćby tablica upamiętniająca żołnierzy poległych w walce. Informacje na temat prac archeologicznych oraz dalszych planów zagospodarowania tego terenu będą na bieżąco pokazywały się na naszym portalu.