Dzielni obrońcy ludzkości: wspomnienie o Kurpielach

Dzielni obrońcy ludzkości: wspomnienie o Kurpielach

Kurpielowie, rodzina z Przemysła, która podczas niemieckiej okupacji schroniła 25 Żydów na swoim gospodarstwie, została uczczona przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Została wzniesiona tablica pamiątkowa w Leoncinie, miejscowości położonej niedaleko Krasiczyna, dla upamiętnienia ich heroicznej postawy.

Stanisław i Franciszka Kurpielowie, mieszkający w folwarku w Leoncinie blisko Krasiczyna, byli rodzicami sześciorga dzieci. W ciemnym czasie niemieckiej okupacji, udzielili schronienia dwudziestu pięciu Żydom na swoim gospodarstwie. Ich odważna postawa sprowadziła na nich śmierć – zostali rozstrzelani przez Niemców w forcie Lipowice. Mimo upływu czasu, do dnia dzisiejszego na terenie ich gospodarstwa można dostrzec ruiny starej stodoły, gdzie ukrywali się Żydzi.

Żaneta Niedbała, pełniąca funkcję członka zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, podkreśliła unikalny charakter tego miejsca. Wskazała na symboliczny i historyczny wymiar miejsca, które stanowi hołd dla pamięci Kurpielów – Stanisława i Franciszki. Podkreślała, że poświęcenie tej rodziny zasługuje na głębokie uznanie i nieustającą pamięć. Nie tylko ze strony historyków, ale także lokalnej społeczności, która często odwiedza to miejsce.