Podsumowanie Roku Fredrowskiego na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu

Podsumowanie Roku Fredrowskiego na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu stał się miejscem wyjątkowego spotkania podsumowującego Rok Fredrowski. W tym wydarzeniu uczestniczył Maciej Szeptycki, który jest nie tylko potomkiem Aleksandra Fredry, ale także współtwórcą Domu Komedii dedykowanego temu znakomitemu pisarzowi. Na scenie ujrzało światło dzienne przedstawienie „Miłość po Fredrowsku”, wystawione przez aktorów Teatru Fredreum z Przemyśla. Interesująco, wszystko to miało miejsce w dniu, kiedy obchodzono imieniny komediopisarza.

Literacki dorobek Aleksandra Fredry, mimo że powstał ponad dwieście lat temu, ciągle potrafi edukować, bawić i emocjonalnie poruszać odbiorcę. Ten fakt potwierdziło przedstawienie „Miłość po Fredrowsku”, które zostało zrealizowane przez aktorów z Teatru Fredreum – najstarszego amatorskiego teatru w Polsce. Spektakl pokazał pełen zakres ludzkich emocji – miłość, zazdrość, namiętność oraz zdrady – wszystko to zostało ukazane na scenie w sposób lekki i zabawny, co jest charakterystyczne dla twórczości Fredry.

W roku 2023, Sejm postanowił uhonorować twórczość Aleksandra Fredry, ogłaszając ten rok jego imieniem. Podczas spotkania podsumowującego Rok Fredrowski, potomek pisarza podzielił się z publicznością swoimi refleksjami i wspomnieniami dotyczącymi rodzinnej historii swojego praprapradziadka.