Postęp Budżetu Obywatelskiego Przemyśla na rok 2024

Postęp Budżetu Obywatelskiego Przemyśla na rok 2024

Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2024 przeszedł do kolejnego etapu. W dniu 15 października zakończył się okres głosowania, podczas którego mieszkańcy mieli możliwość wyrazić swoją opinię poprzez formularze papierowe oraz elektroniczne. Dwa dni później, 17 października, Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego podjęła kroki w celu otwarcia zaplombowanych urn i rozpoczęto proces liczenia głosów oddanych na formularzach w formie pisemnej.

Następne dwa tygodnie będą poświęcone na ciężką pracę związana z podliczeniem wszystkich głosów oddanych przez obywateli Przemyśla. Głosy te podzielono na trzy kategorie:

  • Kategoria I – dotycząca budowy i modernizacji infrastruktury miejskiej,
  • Kategoria II – odnosząca się do budowy i modernizacji infrastruktury osiedlowej,
  • Kategoria III – obejmująca działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym oraz sportowym.

Całkowita suma pieniędzy przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2024 to dokładnie 2 525 000,00 zł.

Zidentyfikowanie zadań, które będą realizowane w nadchodzącym roku, czyli tych, które zdobyły najwięcej głosów od mieszkańców, nastąpi 30 października. Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej.