Konieczność realizacji woli Bożej – nauki bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego

Konieczność realizacji woli Bożej – nauki bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego

24 października 2023 roku, w wieczór liturgicznego wspomnienia błogosławionego księdza Jana Wojciecha Balickiego, w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, odbyła się uroczysta Eucharystia. To właśnie w tym miejscu, przy bocznym ołtarzu, znajdują się najważniejsze relikwie tego błogosławionego. Ceremonii przewodniczył biskup Stanisław Jamrozek.

Rozpoczynając modlitwę, bp Jamrozek wezwał wszystkich zgromadzonych do wyrażenia uwielbienia dla Boga i okazania wdzięczności za życie i działalność bł. ks. Balickiego. Hierarcha zachęcał do naśladowania tej postawy pełnej miłości do Boga i bliźniego, charakterystycznej dla księdza Balickiego. Podkreślił również znaczenie pokory, czyli całkowitego oddania się Bogu i zdolności dostrzeżenia Jego obecności w innych ludziach – powiedział bp Jamrozek.

W swojej homilii, pomocniczy biskup archidiecezji przemyskiej odwołał się do psalmu responsoryjnego z Liturgii Słowa: Przychodzę, Boże pełnić, Twoją wolę. Wyjaśniał zgromadzonym, że to właśnie poprzez realizację woli Bożej możemy dojść do zbawienia – celu naszego doczesnego życia.

Biskup przypomniał również słowa bł. ks. Balickiego, który mówił o niebie jako wiecznym i trwałym szczęściu, gdzie święci są zapatrzeni w Boga i wyrażają swoje uczucia w pieśniach uwielbienia i dziękczynienia. Cytując słowa patrona archidiecezji przemyskiej, bp Jamrozek podkreślił, że niebo to najwyższe wyniesienie duszy, nasze docelowe przeznaczenie.