Zmiany w zasadach wykupu mieszkań komunalnych w Przemyślu

Zmiany w zasadach wykupu mieszkań komunalnych w Przemyślu

W Przemyślu dokonano istotnej modyfikacji w regulacjach dotyczących wykupu mieszkań komunalnych. Teraz, zamiast wcześniejszych 80 procent, bonifikata wynosi jedynie 30 procent. To oznacza, że mieszkańcy mogą nabyć lokal, w którym mieszkają, tylko z 30-procentowym upustem.

Dodatkowo, wprowadzono nowe kryterium – aby ubiegać się o możliwość wykupienia takiego lokalu, trzeba w nim zamieszkiwać co najmniej przez 15 lat. Te zmiany zostały przegłosowane przez radnych miejskich w uchwale obowiązującej od 2017 roku, która definiuje zasady sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla.

Stare przepisy były korzystniejsze dla mieszkańców miasta. Przykładowo, mogli oni nabywać lokale o wartości 150 tysięcy złotych za kwotę około 30 tysięcy złotych. Prezydent miasta tłumaczył swoją decyzję zmniejszenia bonifikaty do 30 procent obserwacją zjawiska zarabiania przez osoby na sprzedaży wykupionych mieszkań komunalnych. Po zakupie z ogromnym upustem, często po dwóch, trzech latach sprzedawali je za pełną cenę rynkową.

Prezydent miasta przy opracowywaniu projektu uchwały odwoływał się do obowiązujących przepisów prawa dotyczących zarządzania nieruchomościami. Zgodnie z danymi na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład zasobu mieszkaniowego miasta wchodziło 2038 lokali mieszkalnych. W budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych znajdowało się 1106 mieszkań, a w obiektach będących całkowitą własnością miasta lub współwłasnością miasta i osób prywatnych – 932 lokale.

Nowa regulacja nakłada też na osoby chcące skorzystać z bonifikatę konieczność udowodnienia, że przez 15 lat byli lub są użytkownikami danego lokalu. W przypadku braku takiego dowodu, muszą dopłacić do pełnej wartości mieszkania.