Most przez San w Przemyślu: Wymiana przęseł z zasobów XIX wieku

Most przez San w Przemyślu: Wymiana przęseł z zasobów XIX wieku

Sytuowany nad rzeką San, historyczny most w Przemyślu przechodzi aktualnie proces modernizacji, podczas którego między oryginalnymi przęsłami z XIX wieku tworzony jest nowy obiekt. Ten dawny most, prawdopodobnie zaprojektowany przez słynne biuro Gustave’a Eiffla – projektanta wieży Eiffela w Paryżu, cieszy się statusem zabytku. Na szczęście, mimo trwającej przebudowy, wszystkie historyczne elementy konstrukcji zostaną zachowane. Notabene, ogólny koszt tego przedsięwzięcia, prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), wynosi ponad 60 milionów złotych.

W ramach tej modernizacji, trzy przęsła historycznego mostu kolejowego zostały przeniesione na docelowe podpory. W ten sposób powstaje nowa dwutorowa przeprawa na linii kolejowej nr 91, łączącej Kraków z Medyką. Prace postępują – nowe przyczółki są już gotowe, natomiast następne etapy obejmują pracę nad filarami: ich zbrojenie oraz budowę ław fundamentowych. Dodatkowo, wzdłuż drugiego toru (od strony Medyki) łączone są elementy końcowej konstrukcji obiektu. Dzięki wymyślnemu obejściu (bypassowi), ruch pociągów na moście jest nieprzerwany.

Przy okazji modernizacji mostu, jedna jego nitka zostanie przekształcona w ścieżkę pieszo-rowerową, a druga dostarczy eksponaty dla Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Planowane terminy zakończenia prac to listopad i grudzień bieżącego roku, kiedy to mają zostać oddane do użytku poszczególne tory na moście. Pewne zmiany doświadczy także układ drogowy w okolicy. Całość projektu ma zakończyć się we pierwszym kwartale 2024 roku.

Całe przedsięwzięcie jest częścią szerszego projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II” i korzysta ze wsparcia finansowego ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.