Zgrupowanie religijne Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach

Zgrupowanie religijne Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach

Niedawno odbyło się zakończenie drugiej części zwyczajnej kapituły Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, popularnie znanych jako Franciszkanów, w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Podczas tego ważnego spotkania, bracia zakonni skupili się na kluczowych sprawach dla swojej wspólnoty, takich jak przyjęcie czteroletniego planu prowincji, podjęcie decyzji w formie odpowiednich uchwał oraz dokonanie wyboru przełożonych klasztorów i domów formacyjnych zarówno w naszym kraju, jak i za granicą.

Wybrani nowi gwardianie oficjalnie objęli swoje stanowiska, jednak faktyczne pełnienie obowiązków rozpoczną dopiero po formalnym przekazaniu im tych zadań. Dodatkowo, decyzja o wyborze przełożonych w Peru i Paragwaju zostanie podjęta później, za zgodą kapituły, przez ministra prowincjalnego i jego definitorium. Ponadto, Brat Mariusz Kozioł ma zaplanowane odwiedziny misji w tych dwóch krajach jesienią bieżącego roku – informuje Jan Maria Szewek OFMConv.

Podczas zgromadzenia, bracia kapitulni dokonali również wyboru przełożonych domów formacyjnych. Na mistrza postnowicjatu (rektora) w Krakowie wybrano brata Tomasza Czajkę; na analogiczne stanowisko w Kampali-Munyonyo (Uganda) – brata Piotra Dąbka; a na mistrza postulatu w Kakooge (Uganda) – brata Godfrey’a Katumba.

W piątek, podczas Godziny Miłosierdzia, zgromadzeni bracia modlili się za zmarłych członków swojej wspólnoty, których stracili w ciągu ostatnich czterech lat. Spotkanie zakończyli odśpiewaniem uroczystego Te Deum, co stanowiło symboliczne zakończenie kapituły.