Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami poziomów wody

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami poziomów wody

Wobec przewidywania poważnych burz z gradem na terenie regionu, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Rzeszowie skierowało do mieszkańców kolejne ostrzeżenie w niedzielę. Alert dotyczy szczególnie silnego napływu wody na poszczególnych fragmentach rzek na obszarze regionu.

Niedzielne przepowiednie meteorologiczne oraz sytuacja hydrologiczna skłoniły WCZK w Rzeszowie do wysłania do mieszkańców niektórych powiatów województwa podkarpackiego pierwszego stopnia ostrzeżenia przed nadciągającymi burzami z gradem i silnymi wiatrami. Alarm dotyczy powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego oraz miasta Krosno. Ostrzeżenie przewiduje się od godziny 13 do 19 w niedzielę.

Przewidywane są burze na tych terenach, które miejscami mogą przybierać postać silnych ulew dochodzących do 25 milimetrów oraz porwań wiatru o prędkości dochodzącej do 70 km/h, a miejsca mogą być nawiedzone przez mały grad. Szacunkowe prawdopodobieństwo zaistnienia opisanych warunków pogodowych wynosi 70 procent – informuje WCZK.

Ostrzeżenie dodatkowo zwraca uwagę na ryzyko nagłego podniesienia poziomu wody w zlewniach następujących rzek: Wisłoka aż do jej spotkania z Brzeźnicą, Sanu do ujścia Tyrawki, Wisłoka do miejsca, gdzie wpada Stobnica, włączając górną część dorzecza Stobnicy i Strwiąża. To specjalne ostrzeżenie hydrologiczne wydane zostało ze względu na przewidywane lokalnie opady burzowe i obowiązuje od godziny 13 do 20 w niedzielę.

Zgodnie z alertem, w rejonach narażonych na prognozowane opady burzowe, można się spodziewać gwałtownych wzrostów stanu wody i zalewów zarówno na mniejszych rzekach, jak i w zlewniach zurbanizowanych. W kontrolowanych zlewniach istnieje ryzyko przekroczenia poziomów ostrzegawczych, jeśli nastąpią szczególnie intensywne opady.

„Ze względu na swoją naturę, intensywne i lokalne opady mogą stworzyć potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek oraz prowadzić do lokalnych podtopień (głównie na terenach miejskich)” – informuje WCZK.