Przyznano ordery państwowe

Przyznano ordery państwowe

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych odbyło się niedawno w Rzeszowie. Wydarzenie odbyło się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznaczenia wręczyli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, komendant WKU w Rzeszowie ppłk Janusz Kwiecień oraz szef wojewódzkiego sztabu Wojskowego płk Mariusz Stopa. Oczywiście w trakcie wręczania odznaczeń nie obyło się bez wielu serdeczności i wdzięczności dla oznaczonych.

Uroczyste wręczenie odznaczeń

Wręczone zostały Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (który został przyznany pośmiertnie), a także medale za wieloletnią służbę. To bardzo duże wyróżnienia. Warto tutaj nadmienić, że wśród osób, które zostały odznaczone, jest kilku reprezentantów naszego kochanego miasta czy też regionu.

Odznaczenia zostały przyznane w wielu kategoriach, między innymi:
– Za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Terytorialnego
– Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej

– Za pielęgnowanie pamięci o najnowszej Historii Polski
– Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Odznaczeni w regionie

Oczywiście to nie wszystkie z wyróżnień, które można było usłyszeć podczas wręczania orderów. Lista odznaczonych jest naprawdę długa. Wśród odznaczonych jak już wspominaliśmy, znalazło się kilka osób z naszego regionu, a są to:

Stanisław Skarzyński — został on oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pielęgnowanie pamięci o historii Polski
Andrzej Berestecki — został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w działalności społecznej za wkład w rozwój samorządności.

Ewa Leniart, Która pełni funkcje Wojewody przekazała wiele ciepłych słów dla osób odznaczonych. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podziękowała wszystkim odznaczonym ogromnego wkładu pracy i wysiłku w rozwój naszego państwa.

Bardzo dobrze, że takie oznaczenia są w dalszym ciągu w Polsce przyznawane. To doskonały przykład dla młodszego pokolenia, które często nie zdaje sobie sprawy, do jak wielkich poświęceń zdolni byli ci ludzie, tylko po to, aby uchronić bądź pomóc w rozwoju naszego państwa. Takie wydarzenia jak te napawają nas Polaków dumą.