Przemyśl: Pożar w budynku mieszkalnym na ul. Sobieskiego

Przemyśl: Pożar w budynku mieszkalnym na ul. Sobieskiego

W czwartkowe popołudnie, dom znajdujący się przy ulicy Sobieskiego w Przemyślu stał się miejscem wybuchu pożaru. Trzy jednostki straży pożarnej z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Bolestraszyc, zostały natychmiastowo skierowane na miejsce zdarzenia. Wsparcia udzieliły także lokalne służby, takie jak patrol policji, straż miejska i pogotowie energetyczne.

Źródłem pożaru okazała się zapalona sadza w kominie oraz różnego rodzaju materiały zgromadzone w pobliżu komina w kotłowni budynku. Ta sytuacja doprowadziła do powstania intensywnego zadymienia. Na szczęście, mimo groźby pożaru, nikt z mieszkańców nie ucierpiał.

Pożar sadzy nagromadzonej w kominie ma potencjał do stania się niezwykle niebezpiecznym zdarzeniem i w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do całkowitego spalenia budynku. Sadza, będąca produktem ubocznym procesu spalania drewna, węgla czy innych paliw stałych, gromadzi się w przewodach kominowych. Jest łatwopalna i może z łatwością zapłonąć, kiedy osiągnie odpowiednią temperaturę.

Wśród objawów pożaru sadzy w kominie można wymienić: iskry lub płomienie wydobywające się z komina, dym o smolistym lub czarnym kolorze, głośny szum przypominający dźwięk grzania metalu oraz obniżenie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się piec lub kominek.