Jeszcze można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Jeszcze można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Urząd miasta przypomina o możliwości złożenia wniosków do Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji projektu do wydania jest kwota 2.100.000 zł. Miasto zachęca wszystkich mieszkańców do aktywnego zgłaszania swoich propozycji. Projekty możemy złożyć w trzech kategoriach, ogólnomiejskiej, osiedlowej oraz te, które mają charakter prospołeczny, oświatowy, sportowy, a także kulturowy. Miasto od wielu lat wielką uwagę przykuwa do pomysłów mieszkańców, co można byłoby zmienić w naszym mieście, aby było ono dla nich jak najbardziej przyjazne. Możemy więc złożyć projekt o finansowanie np. nowego placu zabaw, który przydałby się w naszej okolicy czy też remontu, którego wymaga dana ulica, czy chodnik. Oczywiście wszelkie inne pomysły również zostaną wzięte pod uwagę, a włodarze miasta nie wykluczają także akceptacji projektów bardziej innowacyjnych.

Aby złożyć projekt, wystarczy złożyć go w formie papierowej w urzędzie miasta, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Możemy także skorzystać z możliwości wysyłki projektu pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl – nie zapominając o dopisku „Budżet Obywatelski”, w takim jednak przypadku należy pamiętać, że za datę złożenia wniosku traktuje się pobicie stempla pocztowego.

Za poprawnie wysłany projekt uważa się taki, w którym wszystkie wymagane pola są poprawnie wypełnione. Wszystkie projekty, które zostaną wysłane, będą rozpatrzone już od 24 sierpnia tego roku a zakończenie ich weryfikacji i wybór laureatów ma nastąpić do 20 września bieżącego roku.