Festiwal "Powrócisz tu…" – uczczenie najważniejszych wartości poprzez sztukę

Festiwal "Powrócisz tu…" – uczczenie najważniejszych wartości poprzez sztukę

Wydarzenie o nazwie „Powrócisz tu…” stanowi doskonałą okazję do zetknięcia się ze sztuką na najwyższym poziomie. W jego skład wchodzą głęboko poruszające, wywołujące silne emocje i potrafiące skłonić do głębokich przemyśleń przedstawienia, które są niezwykle starannie przygotowane. Tytuł festiwalu jest odwołaniem do utworu Ireny Santor i jako hasło przewodnie manifestuje twórczy powrót do kluczowych wartości, takich jak Ojczyzna, rodzina, wspólnota, miłość i prawda. Przypomina o nich i zachęca do ich nieustannego pielęgnowania.

Festiwal gromadzi różnorodność dziedzin sztuki, które w codziennym życiu często są rozproszone. Jego celem jest stworzenie jednolitego obrazu przez złączenie tych wszystkich elementów w jedną całość – spotkania ze sztuką w Przemyślu. Autorką tego pomysłu, a zarazem Dyrektorką Festiwalu jest Renata Nowakowska – osoba zarządzająca na co dzień Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.