Działania Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniu VAT przez jedną ze spółek

Działania Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniu VAT przez jedną ze spółek

Na Podkarpaciu, jeden z urzędów skarbowych będący częścią Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), odkrył nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych pewnej firmy. W wyniku celowo zawyżonej kwoty VAT do zwrotu, spółka nie otrzymała nienależnie zgłoszonego zwrotu przekraczającego 1 mln zł.

Podczas przeprowadzania rutynowych czynności kontrolnych, pracownicy KAS z województwa podkarpackiego zauważyli, że w badanym okresie, analizowany podatnik przesadnie zwiększył kwotę podatku VAT od towarów i usług przeznaczoną do odliczenia.

Eksperci z KAS na Podkarpaciu doszli do wniosku, że firma nie dokonała poprawek dotyczących tzw. „złych długów” wynikających z niezapłaconych faktur zakupu, co stanowi obowiązek każdego podatnika. To zaniedbanie skutkowało brakiem korekty deklaracji JPK_VAT i tym samym zawyżeniem kwoty podatku VAT. Spółka błędnie wykazała tę wartość do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, zwiększając jednocześnie kwotę VAT do zwrotu w następnym miesiącu – takie informacje podała Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Działania podjęte przez pracowników urzędu skarbowego zaowocowały tym, że spółka przyznała się do błędów i poprawiła swoje pliki JPK_V7M, pokazując prawidłową kwotę przysługującego zwrotu.