48 ochotników złożyło przysięgę wojskową, stając się żołnierzami 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

48 ochotników złożyło przysięgę wojskową, stając się żołnierzami 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W dniu 27 kwietnia, sobota, 48 ochotników z terenu powiatu przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego, a także z miast takich jak Przemyśl i Jarosław, złożyło roty przysięgi wojskowej. Wszystko to uczynili po ukończeniu szkolenia podstawowego, w trakcie którego zdobyli wiedzę na temat różnych aspektów służby wojskowej, takich jak strzelectwo, taktyka, zasady postępowania na polu bitwy, pierwsza pomoc, łączność oraz topografia. W ten sposób dołączyli do szeregów 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej jako świeżo zaprzysiężeni żołnierze.

Pułkownik Daniel Błotko, dowódca 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wyraził swoje gratulacje dla nowych żołnierzy podczas uroczystości przysięgi. Zwrócił uwagę na ich odwagę i determinację w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Wojska Polskiego. Wyraził również przekonanie, że nowo zaprzysiężeni żołnierze stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla swoich „małych ojczyzn”.

W kontekście trwającego konfliktu za naszą wschodnią granicą, dowódca brygady przywołał tekst artykułu XI Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Mówi on, że naród ma obowiązek samoobrony i ochrony swojej całości, a każdy obywatel jest obrońcą swobód narodowych. Wojsko jest niczym innym jak skoncentrowaną i zorganizowaną siłą narodu służącą do obrony. Naród powinien nagradzać i szanować wojsko za jego poświęcenie, podczas gdy wojsko ma obowiązek chronić granice narodowe i ogólny spokój, będąc najpotężniejszą tarczą narodu. Słowa te powinny prowadzić do głębokiej refleksji.