Ukraińscy pracownicy w Polsce: Finanse, oszczędności i przyspieszony onboarding

Ukraińscy pracownicy w Polsce: Finanse, oszczędności i przyspieszony onboarding

Zgodnie z najświeższymi informacjami zawartymi w raporcie „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, wynagrodzenia ponad 50% Ukraińców pracujących obecnie na terenie Polski równają się lub nieco przekraczają krajową pensję minimalną. Dodatkowo, około 30% osób z tej grupy ma szansę zarabiać od 4 do 5 tysięcy złotych netto co miesiąc. Interesujące jest to, że większość z nich nie roztrwania swoich zarobków, ale raczej wybiera drogę oszczędności. Szacuje się, że średnio tysiąc złotych miesięcznie jest wystarczające dla większości z nich do pokrycia swoich potrzeb utrzymania.

Analiza danych z końca marca 2024 r. wykazała, że 762,2 tys. ukraińskich pracowników było zarejestrowanych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS). Oznacza to wzrost o ponad 20 tys. (ok. 3%) w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Ukraińcy stanowią największą grupę obcokrajowców wpisanych do ZUS.

Z punktu widzenia polskich pracodawców, Ukraińcy są drugim najbardziej preferowanym narodem do zatrudnienia, zaraz po Polakach. Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy, podkreśla, że przedsiębiorcy doceniają u naszych wschodnich sąsiadów niską barierę językową, bliskość kulturową i szybką adaptację. Te cechy są kluczowe dla pracodawców, którzy chcą sprawnie przeprowadzić proces onboardingu i wprowadzenia nowego pracownika do obowiązków. Z tego powodu zatrudnianie osób z innych krajów, gdzie bariera językowa lub duże różnice kulturowe mogą stanowić problem, nie jest tak popularne.