Zbyt duże zasoby węgla na kopalnianych zwałowiskach – apel szefa Solidarności Górniczej

Zbyt duże zasoby węgla na kopalnianych zwałowiskach – apel szefa Solidarności Górniczej

Bogusław Hutek, lider górniczego odłamu Solidarności, wyraża niepokój dotyczący nadmiaru węgla gromadzącego się na zwałowiskach kopalni. Twierdzi, że niektóre z nich przepełnione są tym surowcem nawet ponad 100%. Wskazuje on, że taki stan rzeczy jest niezrównoważony i nie do podtrzymania na dłuższą metę. Argumentuje, że konieczne jest podjęcie działań przez elektrownie, które powinny priorytetowo korzystać z polskiego węgla.

Niepokój Hutka budzi fakt, że zasoby węgla na niektórych zwałowiskach przekraczają 100% ich pojemności. Istnieją też miejsca, gdzie do osiągnięcia tej granicy brakuje niewiele. Łącznie mówimy tutaj o ponad 2 milionach 100 tysiącach ton tego surowca. Warto podkreślić, że obecnie jesteśmy w lutym – miesiącu, który tradycyjnie cechował się największym zapotrzebowaniem na węgiel oraz okresie, w którym często notowano jego deficyt – zauważa szef górniczej Solidarności.

Podczas spotkania członków Rady górniczej Solidarności z Marzeną Czarnecką, minister przemysłu, które miało miejsce pod koniec stycznia, delegaci reprezentujący załogi różnych spółek węglowych omówili problemy dotyczące ich pracowników oraz samej działalności kopalń. Minister Czarnecka dała obietnicę zorganizowania serii spotkań z udziałem związkowców i członków zarządów firm węglowych po swojej planowanej wizycie w Brukseli – mówi Hutek.

Wobec powyższej obietnicy, wydaliśmy odpowiednie pismo do szefowej nowego resortu. W nim ponownie podkreślaliśmy znaczenie poważnych problemów związanych z brakiem odbioru węgla przez kontrahentów. Wyraziliśmy również nadzieję na szybkie zrealizowanie zapowiedzianych spotkań – to podkreśla Bogusław Hutek w swoim felietonie dla Solidarności Górniczej.