Wzmożona aktywność nielegalnego przemytu gotówki na granicy polsko-ukraińskiej w regionie Podkarpacia

Wzmożona aktywność nielegalnego przemytu gotówki na granicy polsko-ukraińskiej w regionie Podkarpacia

Na Podkarpaciu dostrzeżono nasilenie incydentów związanych z nielegalnym transportem gotówki przez polsko-ukraińskie punkty kontrolne. W jednym z ostatnich przypadków, funkcjonariusze oddziału kolejowego Przemyśl-Medyka, podczas rutynowej kontroli pociągu przyjeżdżającego do Polski, wykryli niezgodność z prawem dotyczącą przewozu kwoty 49 tys. euro.

Zgromadzone pieniądze zostały odkryte podczas standardowego przeglądu pociągu przekraczającego granicę Unii Europejskiej. Jak informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Edyta Chabowska:

– Gotówka znaleziona była ukryta w bagażu i pod ubraniem jednej z podróżnych, obywatelki Ukrainy. Mimo istniejącego wymogu deklarowania przewożonych kwot, kobieta nie dopełniła tego obowiązku. Przypominam, że gdy przewozimy przez granicę sumę przekraczającą 10 tys. euro lub jej ekwiwalent w innej walucie, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia tego faktu oraz wypełnienia deklaracji dewizowej.

W grudniu, podczas prowadzenia kontroli podobnych do tej opisanej, funkcjonariusze KAS zidentyfikowali 7 innych przypadków nielegalnego przewozu gotówki, sumując się do kwoty około 160 tys. euro. W tym samym okresie odnotowano także ponad 770 sytuacji zgodnych z prawem dotyczących przewozu gotówki.