W Przemyślu odbyło się wcielenie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

W Przemyślu odbyło się wcielenie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

We wtorek 7 maja, w ramach 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich zlokalizowanego w Przemyślu, miało miejsce uroczyste wcielenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Następnie rozpocznie się dla nich intensywne, trwające 28 dni szkolenie podstawowe. W jego czasie przyszli żołnierze zapoznają się z regulaminami wojskowymi, nauką musztry oraz zdobędą umiejętność obsługiwania broni i sprzętu wojskowego.

Jak informuje 5. Batalion Strzelców Podhalańskich, po zakończeniu pierwszego etapu szkolenia, ochotnicy złożą przysięgę wojskową. Po jej złożeniu nowi żołnierze DZSW zostaną delegowani do konkretnej jednostki wojskowej, gdzie będą kontynuować specjalistyczne szkolenie. To jednak nie tylko nauka i ciężki trening – to proces kształtowania ducha zespołowego i budowania zaufania między kolegami z jednostki.

5. Batalion Strzelców Podhalańskich jest przekonany, że każdy z wcielonych ochotników, po zakończeniu szkolenia, wyjdzie z tego procesu jako silniejszy człowiek. Gotowy do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom i przyczynienia się do podtrzymywania bezpieczeństwa naszego kraju.