Sędzia z Przemyśla, Krzysztof Tryksza, akceptuje zawiadomienie o powstaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Przemyśl

Sędzia z Przemyśla, Krzysztof Tryksza, akceptuje zawiadomienie o powstaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Przemyśl

W ostatni dzień stycznia 2018 roku, dokładnie w środę 31-go, sędzia Krzysztof Tryksza pełniący funkcję komisarza wyborczego w Przemyślu, podjął decyzję o przyjęciu zawiadomienia. Zawiadomienie to dotyczyło utworzenia nowego komitetu wyborczego. Nazwano go Komitetem Wyborczym Wyborców Nasz Przemyśl i jest on pierwszym takim komitetem w tym mieście, założonym specjalnie na potrzeby wyborów samorządowych planowanych na kwiecień.

Sędzia Tryksza oficjalnie potwierdził powstanie Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Przemyśl wydając stosowne postanowienie. Dokument ten ujawnia również, że pełnomocnikiem komitetu jest Andrzej Tadeusz Wojtyna, natomiast zadania pełnomocnika finansowego powierzono Andrzejowi Lenczykowi.

KWW Nasz Przemyśl ma zamiar zgłaszać swoich kandydatów do startu w wyborach samorządowych. Te zaplanowane są na 7 kwietnia. Oficjalnym obszarem działania komitetu jest województwo podkarpackie, choć jak wiadomo, faktycznie skupi się on na mieście Przemyśl.

Na celowniku KWW Nasz Przemyśl są kandydaci ponadpartyjni, mający działać bez względu na dotychczasowe różnice i podziały polityczne. Deklarują oni swoje korzenie zarówno w środowiskach lewicowych, jak i liberalnych oraz różnego rodzaju organizacjach społecznych. Członkowie komitetu zapewniają również o swojej otwartości na współpracę z każdym, kto chciałby aktywnie pracować na rzecz miasta Przemyśl.