Przemyśl nie ma pieniędzy na pomoc seniorom?

Przemyśl nie ma pieniędzy na pomoc seniorom?

Samorządy w Polsce ustaliły już plany budżetowe na rok 2022. Dla większości samorządów przyszły rok będzie wyzwaniem pod względem wydatków. Podobnie zresztą będzie w wielu polskich domach. Nowy Rok oznacza smutne wieści dla przemyskich seniorów uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu Senior WIGOR. Miasto nie chce już finansować projektu ze względu na dziury w budżecie.

Senior WIGOR miejscem aktywizacji seniorów

W Domu Dziennego Pobytu Senior WIGOR osoby powyżej 60 roku życia mają szansę na spersonalizowane zajęcia i opiekę zdrowotną nawet przez 8 godzin każdego dnia, od poniedziałku do piątku. Uczęszczanie do Domu prowadzonego przez CARITAS jest odpłatne, ale ośrodek nie byłby w stanie funkcjonować bez wsparcia ze strony miasta.

Senior WIGOR oferuje profesjonalną opiekę zdrowotną i organizuje seniorom czas, uwzględniając ich możliwości i potrzeby. To niezwykle zaawansowany projekt, cieszący się w Przemyślu dużym zainteresowaniem. Lokalni seniorzy mogą nie tylko otrzymać niezbędną pomoc w codziennym funkcjonowaniu, ale także zaczerpnąć rozrywki i realizować się towarzysko. Dom Dziennego Pobytu jest nieoceniony dla seniorów i ich rodzin, jednak nie wiadomo, jak długo mieszkańcy Przemyśla będą mogli korzystać z usług placówki.

Mieszkańcy apelują do władz miasta

Wielu przemyskich seniorów znalazło w Domu Dziennego Pobytu nowy sposób na życie. Seniorzy, zwłaszcza schorowani, bardzo często są skazani na samotność i uciążliwe zmaganie się z trudami dnia codziennego. Aktywizacja osób starszych i pomoc w codziennym życiu to przedmioty wielu psychologicznych rozważań. Eksperci podkreślają, że podejście do podeszłego wieku w Polsce musi się zmienić. Konieczna jest również pomoc ze strony samorządów, gdyż środki finansowe seniorów są niewystarczające, by mogli korzystać z zajęć i rozmaitych form rehabilitacji.

Córka jednej z seniorek uczęszczającej do Domu Dziennego Pobytu utworzyła specjalną petycję do władz miasta, którą podpisało już ponad 200 osób. Jak tłumaczy kobieta, ośrodek prowadzony przez Caritas dał jej mamie drugie życie. Kobieta nie wyobraża sobie rezygnacji z zajęć prowadzonych w Domu Senior WIGOR.