Policja w Przemyślu zaprasza mieszkańców na społeczną debatę na temat bezpieczeństwa lokalnej społeczności

Policja w Przemyślu zaprasza mieszkańców na społeczną debatę na temat bezpieczeństwa lokalnej społeczności

Komenda Miejska Policji w Przemyślu jest organizatorem spotkania społecznego o nazwie „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych na terenie miasta Przemyśla”. Wydarzenie to ma na celu podjęcie dyskusji i wymianę myśli na temat zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Planowane spotkanie zostało zaplanowane na 24 stycznia, a rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 10. Miejsce debaty to aula Komendy Miejskiej Policji, znajdująca się przy ulicy Bohaterów Getta 1.

Celem organizowanej przez policję debaty jest szczegółowe zrozumienie aktualnych potrzeb mieszkańców miasta w kontekście ich bezpieczeństwa, zarówno w domu, jak i poza nim. Podczas spotkania planowane jest również omówienie istniejących zagrożeń oraz kwestii dotyczących oczekiwań i problemów mieszkańców związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Aspirant Joanna Golisz, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, wyjaśnia, że celem debaty jest nie tylko zrozumienie oczekiwań mieszkańców, ale także budowanie zaufania i porozumienia między policją a społecznością. Spotkanie ma również na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na zachowania sprzyjające przestępczości oraz pokazanie, jak można skutecznie reagować na różne sytuacje zagrożenia.