Pododdział kardiochirurgii: kluczowe zadanie inwestycyjne Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu na 2024 rok

Pododdział kardiochirurgii: kluczowe zadanie inwestycyjne Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu na 2024 rok

Wojewódzki Szpital w Przemyślu stawia sobie za priorytet realizację jednego z najważniejszych celów inwestycyjnych w nadchodzącym roku, jakim jest utworzenie pododdziału kardiochirurgii. Planuje on powstać jako część już funkcjonującego Oddziału Kardiologii, który składa się z Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej.

Równocześnie z omawianiem przyszłorocznych planów, podczas konferencji prasowej, podsumowano dotychczasowe działania inwestycyjne przemyskiej placówki medycznej. Wizję i cele na rok 2024 przedstawiali zarówno Piotr Pilch, pełniący funkcję wicemarszałka województwa podkarpackiego, jak i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, Barbara Stawarz.