Nowa ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

Nowa ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

Po wprowadzeniu ustawy o obronie Ojczyzny, powstał nowy typ służby wojskowej, którym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Jest to propozycja skierowana do osób, które dotąd nie miały doświadczenia w wojsku. Dzięki temu rozwiązaniu, istnieje możliwość zdobycia wojskowego przeszkolenia, które w przyszłości może zaowocować dołączeniem do rezerw lub przejściu na zawodową służbę wojskową.

Aby móc starać się o przyjęcie do tego typu służby, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, kandydat musi mieć ukończone 18 lat. Po drugie, musi posiadać polskie obywatelstwo. Po trzecie, niezbędna jest zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej na stanowisku zawodowym. Po czwarte, wymagane jest posiadanie nieskazitelnej reputacji oraz brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie.

W przypadku akceptacji kandydatury, proces rozpoczyna się od 27-dniowego szkolenia podstawowego. W tym czasie przyszły żołnierz zapozna się z zasadami musztry, regulaminami obowiązującymi w wojsku oraz nauczy się korzystać z broni. Zakończenie tego etapu to złożenie przysięgi i otrzymanie książeczki wojskowej.