MPEC z nowym prezesem

MPEC z nowym prezesem

Kazimierz Stelec, nie jest już prezesem MPEC-u w Przemyślu. Po niespełna 19-latach przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nowym prezesem został wiceprezes zarządu Maciej Patoczka.

Kim jest Maciej Patoczka?

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu z Maciejem Patoczką współpracę podjęła od stycznia 1985 roku. Oznacza to, że już od samego początku jej funkcjonowania, był on zaangażowany w jej funkcjonowanie. Objął on bowiem stanowisko kierownicze w Wydziale Eksploatacji Kotłowni i Sieci i Węzłów. W tej roli sprawdził się doskonale aż do końca marca 1987 roku, kiedy to podjęto decyzję o jego awansie na Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacji Kotłowni sieci i Węzłów. Funkcję tę pełnił przez ponad pięć lat. Następnie pełnił on funkcję Wiceprezesa Członka Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z.o.o. Jak doskonale widać po historii kariery nowego prezesa, jest on związany z nim niemal od początku jego istnienia.

Wielokrotnie honorowany

Warto tu także wspomnieć o wyróżnieniach, jakie otrzymał Maciej Patoczka na przestrzeni swojej kariery zawodowej. W 1990 Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przekazał w jego ręce Srebrną Odznakę Zasłużonego dla Gospodarki przestrzennej i Komunalnej. Cztery lata później otrzymał on ponownie to odznaczenie, jednakże w tym przypadku miało ono już złotą poświatę. Maciej Patoczka odebrał także w 2009 roku Odznakę Honorową – za zasługi dla energetyki. Jak więc można zauważyć nowy Prezes MPECu od lat ściśle związany jest z przemysłem energetycznym w naszym regionie, utwierdza to w przekonaniu, że jest to odpowiedni kandydat, aby objąć to stanowisko.

Oprócz aktywnych działań na rzecz MPEC-u Jest on także członkiem Stowarzyszenia Polskich Energetyków w Radomiu (Oddział w Rzeszowie), przystąpił on do niego już ponad 20 lat temu. Nie sposób także nie napisać, że bardzo często Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, powoływał Patoczkę jako członka komisji kwalifikacyjnych. Zajmują się one przeprowadzaniem egzaminów kwalifikacyjnych dozorowych i eksploatacyjnych urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych. Świadczy to o ogromnym doświadczeniu praktycznym i doskonałym przygotowaniu.

Serdecznie gratulujemy objęcia nowego stanowiska i życzymy samych sukcesów. A przechodzącemu na emeryturę Kazimierzowi Stelec dziękujemy za wieloletnie pełnienie tejże funkcji.