Zwiększenie budżetu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli – stanowisko Rady Miejskiej Przemyśla

Zwiększenie budżetu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli – stanowisko Rady Miejskiej Przemyśla

Odbyło się zebranie Rady Miejskiej w Przemyślu, podczas którego podjęto decyzję dotyczącą zwiększenia funduszy w budżecie miejskim, przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla pracowników szkolnictwa. W tamtejszym samorządzie pojawiła się inicjatywa, która ma zostać przedłożona Prezydentowi Przemyśla.

Inicjatywę zgłosiła grupa radnych reprezentujących kluby Prawa i Sprawiedliwości, Naszego Przemyśla oraz niezależnych radnych. Projekt spotkał się z jednogłośnym poparciem wszystkich obecnych na obradach radnych, niezależnie od przynależności partyjnej – zarówno z klubów Platformy Obywatelskiej, Wspólnie dla Przemyśla, jak i Regia Civitas. Z 23 członków rady miejskiej, 17 uczestniczyło w omawianej sesji.

W przyjętym stanowisku radni wyrażają swoje przekonanie, że aktualnie przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli środki są zdecydowanie za niskie. Argumentują oni, że dyrektorzy szkół powinni dysponować większymi funduszami, które mogliby przeznaczyć na dodatki motywacyjne dla kadry pedagogicznej w przemyskich placówkach oświatowych. W związku z tym radni uważają za konieczne, aby w przyszłorocznym budżecie miasta znalazły się zwiększone środki finansowe na ten cel.