Komitet wyborczy wyborców Roberta Bala-Przemyśl to My prezentuje listę kandydatów na radnych Przemyśla

Komitet wyborczy wyborców Roberta Bala-Przemyśl to My prezentuje listę kandydatów na radnych Przemyśla

Lista osób ubiegających się o miejsca w Radzie Miasta Przemyśla została zaprezentowana przez Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Bala, pod nazwą „Przemyśl to My”. W wyścigu do zdobycia mandatu radnego bierze udział łącznie 31 osób, które reprezentują cztery okręgi wyborcze.

Na czele listy znajduje się sam Robert Bal, który obecnie jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Przemyślu i jest kandydatem na stanowisko prezydenta miasta. Bal posiada wykształcenie pedagogiczne i od 14 lat angażuje się aktywnie w działania lokalnego samorządu. Początkowo jako radny, a od roku 2022 jako przewodniczący Rady Miejskiej.

Bal podczas konferencji prasowej podkreślił swoją wizję Przemyśla jako zielonego i czystego miasta, które stanie się atrakcyjne dla turystów. W programie wyborczym jego klubu znalazły się również postulaty dotyczące zacieśnienia współpracy z gminami sąsiadującymi z Przemyślem oraz modernizacji miejsc parkingowych na terenie starówki.

Jako aspirujący prezydent miasta, Bal zadeklarował troskę o młodzież i seniorów. Podkreślił również znaczenie wsparcia lokalnych przedsiębiorców, które w jego opinii jest kluczowe dla rozwoju i przyszłości Przemyśla.